55 %

van je
bloed is

geel

Het is
dankzij plasma

het beschermt ons elke dag tegen de buitenwereld

het beschermt ons
elke dag tegen
de buitenwereld

Virussen,

Bacterieën,

Infecties,

Bloedingen,

...

Dank zij hem

zijn we
vrij in
al onze
activiteiten

naar school
gaan

Gewoon naar
buiten gaan,
de straat op

Sport

Wandelingen

Shoppen

Een vriendin,
je familie kussen

je hond
aaien

Het is
zo eenvoudig

In België

Voor meer dan 15.000 mensen
zijn dingen onmogelijk

C'est le cas de Marius

Marius
Ze hebben jouw plasma nodig

Plasma,
Het zit
in het bloed

Laten we het geven